Titeln åsyftar en låt av Mama Cass från 1969.  Efter samtal med min gode kollega Micael Foghagen, fd pilot i svenska flygvapnet och numera politiker  i Kalmar kom jag att tänka på hur försvaret har medverkat i olika musikvideos genom åren. 

Den första jag kom att tänka på är Agnetha Fältskogs video ”Nu ska vi opp opp opp” inspelad på dåvarande Kungl Kalmars flygflottilj F 12 inspelad samma år.   Detta för tankarna till folkförsvaret och det trygga och välmående Sverige. 

I Nöjesmaskinen från 1983 medverkade bandet Adam Gul med  låten Balett i Mach 1 framfört stående på kamouflage målade J35B med nr 35220. Bandet var mycket populärt och verksamma ända fram till F 18 Tullinges nedläggning 1986.  

Sedan har vi ju Markoolios berömda  ”Orkar inte mer” från 2001. Inspelad bl.a på Kvarn. 

Något dock en del i försvarsmakten idag vill glömma är ju den musikvideo som spelades in 1998 vid dåvarande K1 i Stockhol och som är på en mycket låg nivå.. Systrarna Hannah och Magdalena Graaf musikvideo ”Never Never ”  skulle nog inte idag få spelas in med hänsyn till försvarsmaktens värdegrund då videon både kan ses som sadistisk och sexistisk.Hade detta vara möjligt att göra idag vid ett utav försvarsmaktens förband? Bedöm själv!

Avslutningsvis får jag visa ett stickspår med en ovanlig video ej knuten direkt till försvaret men intressant. Videon ”Move” är inspelad 2008 och bandet är Elegant Machinery,där SD egen Richard Jomshof medverkar men vad är det för flygvapen det kan röra sig om? 

 

 

Tycker detta klipp sammanfattar hur saker blir när man inte har en tydlig målbild och ett fåtal enheter skall lösa flera uppgifter.

Mycket nöje

Ode till Anders Borg

15 juni, 2012

Mina damer och herrar! Med anledning av de senaste dagarnas nyheter om härens finansiering bjuder vi idag på ett musikstycke, signerat Tegnér Herr Börjesson:

Herr Borg från Alliansen,
han stod i rök och damm.
Han drog sig själv i svansen:
mer pengar måste fram!
Om svenska stålet biter,
då kan vi skära mer!
Ur vägen, parasiter,
jag är er statskamrer!

Och pang mot pengar ställdes
av nitisk Reinfeldtsdräng.
Där snöptes vad ej fälldes:
”Lägg ner!” var hans refräng.
Tre vapenslag tillhopa,
de skrev ministern bud.
Han kväste allihopa,
en vettlös blundergud.

Så kallt och hårt det hjärta
som doldes i hans barm;
för Sverige ingen smärta,
blott för sekiner varm.
Vem skall nu gränsen trygga?
Ej Sveas baneman.
Han kunde icke bygga,
blott riva kunde han.

Ping: Cynismer