1255176_237951216355708_1739264402_n1

Dagen innan Jimmie Åkessons sommartal besökte  Mikael Jansson och Sverigedemokraternas försvars och säkerhetspolitiska råd, SFSR   Ronneby garnison. Vi mottogs på bästa sätt och fick en både intressant och trevlig upplevelse. De förband vi besökte var F17 Kallinge, 3: e helikopterskvadronen, 1:a Flygbasbataljonen. Det övergripande intrycket är att hela försvaret lider av stor resursbrist men också att försvaret lyckas leverera det mesta och bästa möjliga det trängda läget.

Eftersom inte F7: s två divisioner Gripen inte är krigsplacerade så har vi bara sammanlagt fyra divisioner Gripen i den avskräckande tröskeln mot fientligheter mot svenskt territorium. I fredstid är pressen också stor avseende incidentberedskapen. Rysslands ökande aktiviteter i Östersjön med bland annat nattliga företag nära territorialgränsen gör att F17 i hög grad är sysselsatt med detta, utbildning och annat blir därmed lidande. SD: s förslag att öppna F16 och därmed tillföra två till divisioner framstår som ytterst behövligt i denna ansträngda situation. Likväl är det vår åsikt att F7: s divisioner ska krigsplaceras.

Basbataljonen fick vi veta var kraftigt underbemannad, särskilt är det de tidvisa kontrakterade som är för få. När vi talade med R3-plutonen så framgick det att utbildningen blev ineffektiv på grund av för få deltagande. Däremot läste R3-plutonen sina uppgifter väl utifrån sina förutsättningar.

Helikopterflottiljen väntade på sina nya Helikopter 14 som ska ersätta Helikopter 10 Superpuma. Då ubåtsjakts förmågan är i princip borta och regeringarna har bortprioriterat frågan ser vi det att det är av yttersta vikt att återtagande av ubåtsjaktförmåga påbörjas. Till de 5 hkp 14F finnes idag inget vapenpaket beställt och antal helikoptrar är för få förhållande till operativt behov. Här skulle förslagsvis fler hkp 14E modifieras till F-version och beställa sensor och vapenpaket iform av ex ny lätt torped men även se över att kunna bära ex Rb 17 Hellfire. Ett annat alternativ SD har undersökt är anskaffning av  12 st MH-60R Seahawk, som nu Danmark funderar på att anskaffa. Då helikoptern delar reservdelar med hkp 16 Blackhawk  så skulle vi få  bra synergi effekt och ha ett nordiskt land att samarbeta och öva med. Det stärker det nordiska samarbetet.

 1239647_564204690306051_1853960547_n

Vår främsta marina expert och sakkunnige , kommendörkapten Bertil Malmberg ombord ubåten HMS Halland.

Dagen efter Åkessons sommartal besökte Mikael Jansson och Richard Jomshof samt rådet Karlskrona Garnison. Vi hade äran att träffa förbandscheferna och se verksamheten i de flesta förbanden: Marinbasen, Första Ubåtsflottiljen, Tredje Sjöstridsflottiljen och Sjöstridsskolan.

När vi hörde om Marinbasens förutsättningar återkom det som särskilt för marinen att man har så enheter jämfört med de andra försvarsgrenarna, det är alltså extra viktigt att hålla utrustningen i gång och ute på sjön. Förr när Sverige hade fler marinbaser så fanns den taktiska ledningen av sjöstridskrafterna ute på marinbaserna, idag finns den centralt på Marintaktisk stab. Bristerna finns i att det är för få enheter av varje fartygstyp, det blir ingen kritisk massa i underhållet. Än värre är dock att det bara finns en besättning per fartyg och ibland inte ens det. Marinens dyra och effektiva fartyg utnyttjas därför inte till fullo. Marinens anslag måste alltså öka om inte försvarsgrenen ska råka ut för kollaps inom några år. Antalet ubåtar bör öka, inte minst därför att bästa verktyget för att finna fientliga ubåtar är egna ubåtar. De svenska klasserna är dessutom av absolut världsklass och ytterst svåra att finna beroende på stirlingmoterna och stelthteknik.

Dykskolan och sjöstridssimulatorerna imponerade när vi besökte Sjöstridsskolan . Materielen man förfogar över är i världsklass, dock är även här bristen på personal väldigt stor och värdefull kompetens riskeras att förloras. Flertal kurser har ställts in som ett resultat av detta.

Sammanfattningsvis var besöken mycket givande och man beskrev läget som det är  utan politiska filter.  Sverigedemokraterna jobbar ständigt med att förändra och förbättra den rådande försvarspolitiken i Sverige och besök och dialog ser vi som ett utav de främsta verktygen. Försvaret är inte ett särintresse utan ett riksintresse som måste stå över politiskt käbbel. Vi avsätter därför 24 miljarder kr över 4 år , med 3 miljarder kr redan 2014 i vår budget för att påbörja att  åtgärda de brister vi har inom personal, materiel och brist på övningar.

Image

Foto: Försvarsmakten

Under almedalsveckan besökte Mikael Jansson, David Lång samt flera ledarmöten i SD försvars och säkerhetspolitiska råd F 17 Gotland, ett detachement till Kungl Blekinge flygflottilj F 17. basen nyttjades flitigt under almedalsveckan både av regeringens Tp 102D men även av incidentberedskapen. Även ÖB Sverker Göransson anlände i en Tp 84 Herkules.

På plats informerades vi av ansvarig på plats om basens historia och om nuvarande användning. Micael Foghagen, rådets flygvapenansvarig ställde frågor hur man kunde utöka verksamheten samt frågade om den reservbas som finns i anslutning till F 17G.

Trots en mycket bred försvarsdebatt som fördes under veckan vilket har varit mycket behövligt och något vi välkomnar så var sverigedemokraterna ensamma om att besöka F17G och dess personal. Läsarna får själv tolka varför det förhöll sig så.

Även besök vid Visby garnison gjordes, en garnison som SD vill återta för militärt bruk. Garnisonen är intakt, med miloverkstaden och hemvärnet fortsatt på området. Dock är miloverkstaden för i civilt bruk.

Image

Mikael Jansson och David Lång besökte tillsammans med flera ledamöter i försvars och säkerhetspolitiska rådet under almedalsveckan det sedan år 2000 nedlagda kustartilleri regementet KA 3 på norra Gotland, Fårösund. Vi fick där en bra guidning av en fd officer vid KA 3 och numera pensionär som berättade om hur området har nyttjas även efter nedläggningen.Byggnaderna är i mycket gott skick, inklusive varvet där bl.a stridsbåt 90 byggdes. Endast mindre förändringar har gjorts vilket underlättar återtagandet av regementet.

Idag verkar sjövärnskåren på området och även det lokala nationaldagsfirandet hålls vid KA 3. Regementet är idag kulturarvsminnesmärkt.

Sverigedemokraterna budgeterar för återuppsättning av kustartilleriet rörliga delar. Vi vill ha ett RBS 15KA kompani på Gotland, uppsätta 3 KA brigader samt återta de fem regementsområdena som KA har haft.

Image

För en tid sedan besökte riksdagsledamöterna Mikael Jansson, ledamot försvarsutskottet och Björn Söder, partisekreterare tillsammans med andra sverigedemokrater ur partiets försvarsråd,Kungl  Skaraborgs flygflottilj F7 i Såtenäs.

Efter möte med ställföreträdande flottiljchefen Per Danielsson, som gav information om F7:s verksamhet i stort, begav sig besökarna till Gripencentrum där information om verksamheten med JAS 39 Gripen gavs. Man fick också möjlighet att titta in i de simulatorer som används för att utbilda piloterna.

Image

Därefter begav man sig till stridsledningscentralen där man fick se hur man opererar och kontrollerar det svenska luftrummet.

Besöket avslutades med information och rundvandring hos Transport och specialflygenheten. Där fick besökarna möjlighet att gå ombord på ett Herculesplan och titta närmare på motorerna.

Delegationen var mycket nöjd efter besöket, som gav en god inblick i flygflottiljens verksamheter.

Lantvärnet kommer återkomma med ett inlägg ang Tp 84 Hercules och SD syn på det nästan akuta behovet att ersätta henne.

Image

Lördagen den 2 juni besökte Mikael Jansson, ledamot för Sverigedemokraterna i försvarsutskottet samt delar av Sverigedemokraternas försvarsråd med undertecknad Aerospace forum i Linköping under dess VIP-dag.

Dagen bjöds på spektakulära uppvisningar av vår historiska och nutida flygindustri i form utav våra SAAB tillverkade flygplan men även en inblick i Försvarsmaktens helikopterverksamhet.

Det förevisades en rad system  som Hkp 14 och vårt senaste Hkp 16 Blackhawk. Mikael Jansson ställde nyfikna frågor främst avseende C-17 Globemaster III som vi fick en privat förevisning av. Mikael Jansson ställde också en del frågor angående de historiska flygplanen samt soldaternas personliga utrustning  som förevisades på markutställningen.

Vi fick även en mera ingående syn på Hkp 14, 15 och 16 systemet. Samt en syn på den nya ingenjörsbandvagn 120 på Leopardchassi.

Det diskuterades även synen på Sveriges framtida behov och inriktning av transportflottan nu när Tp 84 Hercules börjar falla för ålders strecket.

Sverigedemokraterna är mycket nöjda över beslutet om anskaffning av Hkp 16 Blackhawk då denna helikopter kommer kunna nyttjas även i ett Sverigedemokratiskt existensförsvar.

Sverigedemokraterna tar ansvar för Konungariket Sveriges  försvar, dess industri och personal.

// Riksregaliet