Här kan envar se varför jag är den jag blev. Jag trodde ju på regeringens propaganda.

//Stellan Bojerud

Röjdykare 1958

2 mars, 2013

Dokumentär om marinens Röjdykare gjord av Marinens filmdetalj 1958.

Radiak (1962)

24 februari, 2013

Den här animerade undervisningsfilmen från Flygvapnets filmdetalj 1962, försöker besvara frågorna om vad radiak är och hur man skyddar sig mot det. Genom tidstypisk stiliserad grafik förklaras begreppen kring radiakbeläggning, hur radioaktivt stoft och strålning påverkar kroppen, samt symptomen vid olika dosers storlek. Här ges också exempel på lämpliga radiakskydd och hur dessa ska utrustas.

Dokumentär om de svenska kustjägarna, ifrån 1989-1990. Vi får följa kustjägarna från inryck till Muck vid Kungl Vaxholms kustartilleriregemente KA 1. Samma förband var Kapten och numera försvarsminister Karin Enström anställd vid.

U 137 – Jägarförbandet

7 september, 2012

Invasionsförsvaret kunde göra ”insatser” och bibehålla numrär. varför kan inte Insatsförsvaret detta?

Stril i luftförsvaret

2 september, 2012

En film om Flygvapnets Stridslednings- och luftbevakningsverksamhet. Från 1983.

Fredens hav

24 augusti, 2012

Om det svenska flygvapnet och incidentberedskapen. Från 1979.

En film i ämnet säkerhetstjänst som vill informera och ge exempel på främmande makts sabotage- och kuppförberedelser i Sverige.
Major Håkan Swedin Arméstaben intervjuas om främmande sabotageförbands verksamheter.
Major Lars Modin KA 1 intervjuas om indikationen på främmande undervattensverksamhet den 8 juni 1986 då avklippt telekabel upptäcktes.

Filmen producerades av Flygvapnets Filmdetalj  och Suecia-Film 1980. Filmen riktade sig till främst värnpliktiga för att få en ökad förståelse för Flygvapnets organisation.  Filmen är inspelad bla vid  krigsflygbasen fält 6 Hasslösa utanför Lidköping. Hasslösa tillhörde  Västgötabaserna där vårt attackflyg skulle gruppera underställda  Första Flygeskadern E1. Baseringsystemet kärna var  skydd genom spridning.

Eldledaren

9 augusti, 2012

En film om hur skyttekompanichefen Falk löser den anfallsuppgift han fått av sin bataljonschef och hur han utnyttjar den indirekta elden för att bekämpa fientlig trupp. Från 1989.