Titeln åsyftar en låt av Mama Cass från 1969.  Efter samtal med min gode kollega Micael Foghagen, fd pilot i svenska flygvapnet och numera politiker  i Kalmar kom jag att tänka på hur försvaret har medverkat i olika musikvideos genom åren. 

Den första jag kom att tänka på är Agnetha Fältskogs video ”Nu ska vi opp opp opp” inspelad på dåvarande Kungl Kalmars flygflottilj F 12 inspelad samma år.   Detta för tankarna till folkförsvaret och det trygga och välmående Sverige. 

I Nöjesmaskinen från 1983 medverkade bandet Adam Gul med  låten Balett i Mach 1 framfört stående på kamouflage målade J35B med nr 35220. Bandet var mycket populärt och verksamma ända fram till F 18 Tullinges nedläggning 1986.  

Sedan har vi ju Markoolios berömda  ”Orkar inte mer” från 2001. Inspelad bl.a på Kvarn. 

Något dock en del i försvarsmakten idag vill glömma är ju den musikvideo som spelades in 1998 vid dåvarande K1 i Stockhol och som är på en mycket låg nivå.. Systrarna Hannah och Magdalena Graaf musikvideo ”Never Never ”  skulle nog inte idag få spelas in med hänsyn till försvarsmaktens värdegrund då videon både kan ses som sadistisk och sexistisk.Hade detta vara möjligt att göra idag vid ett utav försvarsmaktens förband? Bedöm själv!

Avslutningsvis får jag visa ett stickspår med en ovanlig video ej knuten direkt till försvaret men intressant. Videon ”Move” är inspelad 2008 och bandet är Elegant Machinery,där SD egen Richard Jomshof medverkar men vad är det för flygvapen det kan röra sig om? 

 

 

Här kan envar se varför jag är den jag blev. Jag trodde ju på regeringens propaganda.

//Stellan Bojerud

Strax efter dagens möte i försvarsutskottet lyckades vi få en snabb intervju med Mikael Jansson, där han ger några kort svar om vad generallöjtnant Anders Silwer och övriga representanter från Försvarsmakten gav för information till utskottet.

Idag blev försvarsmaktens insatschef, generallöjtnanten Anders Silwer, utfrågad av försvarsutskottet rörande de senaste dagarnas turer kring Sveriges incidentberedskap. Efter utskottsmötet mötte han den samlade pressen och SD-TV lyckades fånga upp intervjuerna på band. Vi ber om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten. Bloggens läsare får ta det för vad det är.

Efter denna punkt började generallöjtnanten i princip upprepa tidigare avgivna svar, varför vårt filmande avbröts.

Senare idag publicerar vi också en kort intervju med Mikael Jansson, Sverigedemokraternas representant i försvarsutskottet, rörande vad som sades under utskottsmötet.

Röjdykare 1958

2 mars, 2013

Dokumentär om marinens Röjdykare gjord av Marinens filmdetalj 1958.

Radiak (1962)

24 februari, 2013

Den här animerade undervisningsfilmen från Flygvapnets filmdetalj 1962, försöker besvara frågorna om vad radiak är och hur man skyddar sig mot det. Genom tidstypisk stiliserad grafik förklaras begreppen kring radiakbeläggning, hur radioaktivt stoft och strålning påverkar kroppen, samt symptomen vid olika dosers storlek. Här ges också exempel på lämpliga radiakskydd och hur dessa ska utrustas.


Under partiledardebatten tog Jimmie Åkesson upp försvarfrågan och något i stil med en tredjedel av hans talartid ägnades åt detta. Det måste vara någon sorts rekord. För egen del kan jag inte ens komma ihåg när försvarsfrågan togs upp under en partiledardebatt i riksdagen sist. Mycket glädjande! För den som inte ids titta igenom klippet ovan (där Åkessons inlägg finns vid 2:59:35) återfinns den försvarsrelaterade delen av anförandet härunder (och här på riksdagens hemsida):

”Fru talman!

Den senaste tiden, inte minst de senaste dagarna, har debatten om vår försvarsförmåga varit omfattande och i hög grad också klargörande. Även om Sveriges dryga procent av bnp innebär att vi lägger avsevärt mindre resurser på vårt försvar jämfört med snittet i våra nordiska grannländer är det ändå en ansenlig summa pengar. För denna ansenliga summa får vi en försvarsmakt som enligt överbefälhavaren kan hålla tillbaka ett anfall under högst en vecka, och då förutsatt att angreppet sker mot ett begränsat mål. Med detta säger sig försvarsministern vara nöjd. Det räcker med detta, för sedan kommer ganska snart andra länder att komma och stödja och hjälpa oss när vi är under anfall. Samtidigt går dock Natochefen ut och säger att detta inte stämmer. Åtminstone kan vi inte räkna med någon hjälp från Nato. Detta är anmärkningsvärt, fru talman, och mer anmärkningsvärt är givetvis att försvarsministern ändå i sitt tal till Folk och försvar så sent som i går fortsatt att påstå att man har ambitionen att försvara hela Sverige. Jag menar att det är helt osannolikt att försvarsministern själv tror på det hon själv säger i det här avseendet. Nu kommer kanske inte ÖB:s beskrivning av läget som någon överraskning för oss i politiken, utan det är en naturlig effekt av den försvarsmodell som den nuvarande regeringen har drivit under lång tid med en majoritet här i riksdagen. Jag menar att det självklara vore att Försvarsmakten hade förmåga att motstå också ett angrepp i större skala och inte enbart på en enskild punkt, som försvarsministern är nöjd med. Man frågar sig givetvis vilken del av Sverige det är som då ska försvaras och vilka delar det är som ska ges upp. Vilka ska lämnas i sticket? Möjligen hänger detta ihop med statsministerns närmast totala avfärdande av en eventuell hotbild mot Sverige, trots att exempelvis Ryssland nu rustar för tusentals miljarder kronor. En sådan nonchalans menar jag vittnar om en oförståelse för hur försvaret fungerar. Även om det inte finns någon reell hotbild nu eller i en nära framtid är det den långsiktiga hotbilden som måste ligga till grund för hur vi bedömer och rustar vårt försvar i dag. Det kan ta årtionden att bygga upp en tillräcklig försvarsförmåga för att kunna stå emot ett angrepp. Jag betvivlar att ens Fredrik Reinfeldt har möjlighet att bedöma vilken hotbild som finns mot Sverige om 20-30 år, för det kan ingen bedöma i dag. Just därför behövs det åtminstone en plattform så att vi om hotbilden skulle förändras snabbt kan öka försvarsförmågan.

Fru talman! Det här är ett vägval för Sverige. Det handlar om försvarsförmåga och om vårt oberoende. Det är uppenbart att regeringen föredrar kortsiktiga opinionsvinster framför långsiktigt ansvarsfull politik. I Sverigedemokraternas förslag till försvarsbudget tillförs Försvarsmakten 20 miljarder kronor över en fyraårsperiod för att kunna påbörja återtagandet av ett försvar som kan försvara hela Sverige. Det är åtminstone vår ambition.”

 

Ping: Joakim Larssons blogg

Efter sju sorger och åtta bedrövelser presenteras nu intervjun med Mikael Jansson om arbetet med försvarsberedningen:

 

På grund av att vi är så grundligt otekniska här på bloggen så har det tagit sin rundliga tid att få upp det här klippet, trots att intervjun gjordes i tisdags och levererades i torsdags. Bildkvaliteten kunde vara lite bättre också, och vi ska försöka fixa det med teknikkillarna kommande vecka.
Vi har som sagt tänkt att vi skall ha det här som ett återkommande inslag på bloggen. Intentionen är att genomföra intervjuer om bl.a. försvarsberedningen men också att exempelvis svara på frågor från läsekretsen. Så, om någon vill ställa en fråga som det finns möjlighet att besvara (sekretess etc.  kan självklart spela in) så är ni välkomna att posta dem som kommentarer här eller skriva dem till lantvarnet (snabela) gmail punkt com, alternativt på Twitter: @Lantvarnet.

Dokumentär om de svenska kustjägarna, ifrån 1989-1990. Vi får följa kustjägarna från inryck till Muck vid Kungl Vaxholms kustartilleriregemente KA 1. Samma förband var Kapten och numera försvarsminister Karin Enström anställd vid.