Ode till Anders Borg

15 juni, 2012

Mina damer och herrar! Med anledning av de senaste dagarnas nyheter om härens finansiering bjuder vi idag på ett musikstycke, signerat Tegnér Herr Börjesson:

Herr Borg från Alliansen,
han stod i rök och damm.
Han drog sig själv i svansen:
mer pengar måste fram!
Om svenska stålet biter,
då kan vi skära mer!
Ur vägen, parasiter,
jag är er statskamrer!

Och pang mot pengar ställdes
av nitisk Reinfeldtsdräng.
Där snöptes vad ej fälldes:
”Lägg ner!” var hans refräng.
Tre vapenslag tillhopa,
de skrev ministern bud.
Han kväste allihopa,
en vettlös blundergud.

Så kallt och hårt det hjärta
som doldes i hans barm;
för Sverige ingen smärta,
blott för sekiner varm.
Vem skall nu gränsen trygga?
Ej Sveas baneman.
Han kunde icke bygga,
blott riva kunde han.