Image

Det verkar ha undgått svensk media att det norska försvaret satsar hårt på att modernisera sin materiel, främst då den materiel man införskaffade på  80/90 talet och som nu måste ersättas eller moderniseras för att kunna hänga med i utvecklingen. 

Det norska försvaret förfogar idag över 103 st CV-9030 NO av de 104 levererade, tillverkade av BAE Hägglunds. Ett fordon träffades av en vägbomb och avskrevs som total förlust. 

Norge testade för ett par år sedan Bärgningsbandvagn 90A med stor framgång. Denna vagn plus ett antal till specialversioner kommer köpas in så den norska stridsfordonsparken slutar på 146 CV-90. Man kommer bl.a. byta ut vagnens 30mm automatkanon mot den grövre 35mm. 

Norge förfogar över likartad materiel som vi, man har tex M-113 där vi har PBV 302. Norrmännen diskuterar nu ersättare där bla CV- 90 tagits upp i trupptransportversion medans regeringen anser att BVS 10 MKII och Patria AMV duger som ersättare. 

Man förfogar även över 52 st Leopard 2A4NO stridsvagnar som är snarlik våra förrådställda Strv 121. Man nyttjar i dagsläget 25 st. Även dessa finns det planer på att livstidsförlänga alternativt köpa nya vagnar.

Sverige bör följa efter detta exempel att redan nu börja planera för att ersätta alternativt renovera befintliga system.  Merparten av vår tunga materiel kommer att behöva ersättas inom en väldigt snar framtid. 

Frågan är, varifrån ska medlen tas och behövs dessa system då den inslagna vägen verkar ligga på lätta förband?

Denna blogg kommer göra en analys över vår materiel samt våra nordiska grannländers planer för att tackla samma problem.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/storste-investering-i-haren-gjennom-tide.html?id=685058

//Riksregaliet