U 137 – Jägarförbandet

7 september, 2012

Invasionsförsvaret kunde göra ”insatser” och bibehålla numrär. varför kan inte Insatsförsvaret detta?

Stril i luftförsvaret

2 september, 2012

En film om Flygvapnets Stridslednings- och luftbevakningsverksamhet. Från 1983.

Fredens hav

24 augusti, 2012

Om det svenska flygvapnet och incidentberedskapen. Från 1979.

En film i ämnet säkerhetstjänst som vill informera och ge exempel på främmande makts sabotage- och kuppförberedelser i Sverige.
Major Håkan Swedin Arméstaben intervjuas om främmande sabotageförbands verksamheter.
Major Lars Modin KA 1 intervjuas om indikationen på främmande undervattensverksamhet den 8 juni 1986 då avklippt telekabel upptäcktes.

Filmen producerades av Flygvapnets Filmdetalj  och Suecia-Film 1980. Filmen riktade sig till främst värnpliktiga för att få en ökad förståelse för Flygvapnets organisation.  Filmen är inspelad bla vid  krigsflygbasen fält 6 Hasslösa utanför Lidköping. Hasslösa tillhörde  Västgötabaserna där vårt attackflyg skulle gruppera underställda  Första Flygeskadern E1. Baseringsystemet kärna var  skydd genom spridning.

Eldledaren

9 augusti, 2012

En film om hur skyttekompanichefen Falk löser den anfallsuppgift han fått av sin bataljonschef och hur han utnyttjar den indirekta elden för att bekämpa fientlig trupp. Från 1989.

FTN och Telesystem 9000

6 augusti, 2012

Försvarets Telenät, FTN är ett rikstäckande telenät som består av radiolänkar och fiber. FTN kan nyttjas till ett flertal olika uppgifter. Nätnoderna baseras i bergrum och betongbunkrar byggda för att stå emot väpnade angrepp. Systemet är likt publika telefonätet men mycket mera tåligt mot störning och telekrigsföring.

Vid strömbortfall känner reläer av ett strömavbrott och startar ett reservelverk. Stora drivmedelstankar gör att stationerna sedan klarar sig minst en vecka utan tillsyn.

FTN är mera baserat på radiolänkar men utöver det ungefär som ett vanligt telenätverk.. FTN nyttjas för kommunikationen mellan olika militära installationer men kan även nyttjas av civila myndigheter.

Försök har gjorts med polisens system RAKEL för att göra det kompatibelt med FTN. FTN är byggt med teknik från Ericsson.

FTN övningsledningsnät Telesystem 9000 är ett taktiskt telekommunikationssystem som automatiskt förmedla telefoni och data.

Systemet är mobilt och kan nyttjas i områden där till exempel den civila infrastrukturen är dåligt utbyggd eller utslagen, vid invasion eller på internationellt uppdrag. TS-9000 nyttjar deltamodulering för att erhålla god motståndskraft mot telekrigsföring samt för att undvika frekvenskonflikter i ett flexibelt radiolänknät inom ett begränsat stridsområde. Inom stridsområdet finns det en mängd anslutningspunkter (AP) och sambandsenheter (SbE) som ger förband på alla nivåer möjlighet att ansluta till telesystemet. Förband som är under förflyttning eller i strid ansluter med  radio 180, till telesystemet.

Försvaret har ett IPv6-baserat nät också,FM IP-Nätet där all trafik är krypterad. Detta nät skulle kunna utvecklas ytterligare i ett FM Cyberkrigscentrum. FM IP nät är under sträng sekretess. Färist är en specialdesignad brandvägg för att skydda FM IP nät.

 

Idag byggs inga nya skyddsrum och de som finns nyttjas oftast till förråd men planerna att på kort tid återställa dessa är oftast obefintliga.

Civilförsvaret ersattes av Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap som förvisso är ett bra komplement men totalt underdimensionerat och inte kan hantera någon större katastrof eller kris.

Ett antal större inlägg kommer behandla Civilförsvarets uppgång och fall. Men håll tillgodo denna afton med lite civilförsvarsinformation från då det begav sig.

//Riksregaliet