ÖB har givetvis rätt

28 februari, 2013

Image

Den 31 januari 2013 ställde jag följande frågor till försvarsminister Karin Enström, som har en bakgrund som kapten i Amfibiekåren (f d Kustartilleriet). Debattreglerna är hårda. Jag har en minut för frågan och ministern en minut för att svara. Sedan får jag en minut för en följdfråga, som ministern har en minut att svara. Sedan är frågandet slut.

Min första fråga bestod av två delfrågor:

1. Anser statsrådet att svenska försvaret är ett särintresse?

2. Anser statsrådet att hela Sverige ska kunna försvaras?

Den första delfrågan var en ”rävsax”. Svaret nej innebar överkörning av statsminister Reinfeldt och svaret ja en krigsförklaring mot försvarsanställda och frivilliga.

Försvarsministern sa, i min tolkning, att det svenska försvaret inte är ett särintresse, men ändå ett särintresse, eftersom dess behov måste vägas mot andra intressen. Mjau, med andra ord.

Rörande delfråga två var ministern glasklar och hänvisade såväl till tal i Sälen som skriftliga besked. Hela Sverige ska kunna försvaras.

Min följdfråga var:

2009 beslöt Riksdagen om Insatsorganisation 2014 (IO 14). Den är nu senarelagd till 2019. Anser statsrådet det tillfyllest att genomförande av ett riksdagsbeslut tar 10 år?

Svaret blev helt patetiskt. En uppräkning av de faktorer, som försvårar en upprustning. Svårigheter med bemanning, materielförsörjning, underhåll med mera. Tio år för detta stora förändringsarbete ansåg ministern vara en rimlig tid.

Här sökte försvarsministern mästra mig som om jag vore en ung kadett. Under åren 1993-1999 var jag ansvarig för mobilisering av drygt 25 000 man. Jag påstår mig, med all respekt för försvarsministern, bättre begripa arméns själ än vad hon gör.

Min talartid var ute, men Björn Söder (SD), fullföljde skickligt utfrågningen.

Varför ett försvar? För det första den folkrättsliga aspekten. En stat är skyldig att ha kontroll över sitt territorium.

För det andra solidariteten med omvärlden. Sverige har utfärdat en solidaritetsdeklaration, som närmast kan liknas vid en check utan täckning.

För det tredje den långsiktiga osäkerheten. Försvarsministern redovisade att det tar tio år att genomföra 2009 års försvarsbeslut. Detta i djupaste fred och utan andra störningar, än vad vi själva åstadkommer.

Skulle politikerna uppfatta ett hot i morgon, så skulle försvaret möjligen stå rustat att möta det 2023.

Ett försvar optimerat för Afghanistan.

Kungliga Krigsvetenskapsakademien har under ett år haft en arbetsgrupp, som granskat försvaret. En slutsats är att det är anpassat för insats i fjärran länder, men inte för försvar av Sverige. Generalmajor Karlis Neretnieks påtalar att manöverförbanden medför en begränsad mängd ammunition och förnödenheter. När dessa förbrukats är det slut. Det finns inget logistiskt system för att få fram ersättning av ammunition och förnödenheter.

Riksdagen beslutade 2009 att armén enligt insatsorganisationen 2014 (IO 2014) skulle ha åtta så kallade manöverbataljoner, men genomförandet har som nämnts skjutits upp till 2019.

Då ska krigsorganisationen omfatta cirka 50 000 man – att jämföra med 850 000 man 1989.

En detaljgranskning av dessa bataljoner ger vid handen ett betydande överskott av yrkesofficerare och reservofficerare, men en dramatisk brist på soldater. Artilleriregementet i Boden ska kunna mobilisera två bataljoner. Till förfogande finns 155 yrkesofficerare, 373 reservofficerare samt 63 gruppbefäl och soldater.

Jag tar fram min slitna Arméhandbok från 1991 och konstaterar att en brigadhaubitsbataljon (organisation 1983) omfattar 589 man. Hur ska då 591 man räcka till för att bemanna två bataljoner, även om officerare sätts in på manskapsbefattningar?

Men vi har ju Hemvärnet!

Hemvärnet bildades 1940 och växte snabbt till över 100 000 man. Nu består Hemvärnet av 40 bataljoner, som enligt plan ska ha 22 000 man per 2019, men 2011 fanns endast 15 300 hemvärnssoldater, vilket gör i genomsnitt 383 man per bataljon. En bataljon ska normalt bestå av 800–1 000 man.

Hemvärnet är ett viktigt komplement till de reguljära trupperna, men kort utbildningstid och ojämn befälskvalitet medger endast lösande av enklare stridsuppgifter.

Det är osäkert om hemvärnet kommer att växa i styrka. Jag har hört argumentet ”när regeringen inte vill ta ansvar för Sveriges försvar, varför ska jag då ödsla ideell tid på det?”

Som säkerhetspolitiskt alibi är hemvärnet starkt övertrasserat.

Säkerhetspolitisk bluffpoker.

2019 ska det finnas två brigadstaber. För enkelhetens skull benämnda 2 (Skövde) och 3 (Boden) samt åtta manöverbataljoner.

Låt oss nu skåda hur många stridande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS) som Sverige kan ställa upp till rikets försvar. Sjömännen lämnas härvid därhän.

Norrbottens regemente (I19) i Boden har 307 man (inklusive kvinnor). Sedan följer ett 118 mil tomt territorium vad gäller reguljär trupp.

Livgardet i Stockholm – Kungsängen kan mönstra 530 GSS.

I väster har Livregementets Husarer (K3) i Karlsborg 165 man och Skaraborgs regemente (P4) i Skövde 280 man.

Slutligen har Södra Skånska regementet (P7) i Revinge 20 km öster Lund 220 soldater.

Sammanlagt har alltså arméns åtta manöverbataljoner 1 502 gruppbefäl och soldater, vilket motsvarar en normalförstärkt bataljon, som ska kunna fördröja fienden inom ett område med 5–10 kilometers bredd och 20–30 kilometers djup.

Det är den kapacitet försvarsministern anser räcka för att kunna försvara hela Sverige.

Men hur ser i verkligheten dessa manöverbataljoner ut?

7.lätta bataljonen består av 160 man. 31.luftburna bataljonen av 165 man. Livbataljonen, som i fredstid genomför högvakt och statsceremonier samt vid behov ska skydda statschefen, riksdagen, regeringen och högkvarteret räknar 260 man.

I Norrland skall Norrbottens regemente (I 19) i Boden med 307 GSS bemanna en jägarbataljon, två mekaniserade bataljoner och ett stridsvagnskompani. Försök bara.

Den 5:e manöverbataljonen, som är 71.motoriserade bataljonen från Revinge utanför Lund ”vidmakthåller 711.kompaniet”, det vill säga bataljonen är en spillra, som redan ligger i sotsäng.

Försvaret hävdar att de har mångdubbelt sökande till varje utbildningsplats. Så må vara, men med ca 20 procents förtida avgångar, är det föga tröst.

Kritiken mot värnpliktssystemet var bland annat ”vi utbildar dem under flera månader och när de lärt sig jobbet sänder vi hem dem och ser dem aldrig mer”. Nu är det alltså delvis likadant, fast väsentligt dyrare.

Är Gotland svenskt?

Sveriges anspråk på folkrättslig suveränitet över Gotland vilar på att det finns en hemvärnsbataljon (internationellt sett som folkmilis) på ön. Jan Björklund (FP) ville förstärka Gotlands försvar med ett stridsvagnskompani (utan personal) för att markera säkerhetspolitiskt. Vad hände?

Det saknas pengar för att transportera stridsvagnarna till Gotland.

Det saknas pengar för att ordna garage för stridsvagnarna.

Gotlands stridsvagnar står i dag och rostar på en grusplan i Skövde.

Fastlandssveriges nedsättande attityd mot Gotland är inte ny, men likväl stötande. Det är vår folkrättsliga och nationella skyldighet att inte blott styrka vår förmåga till territoriell kontroll över Gotland, utan över hela Sverige.

Att se en seriös och skicklig överbefälhavare av politiker och media mobbas till sjukskrivning, är en pinsam upplevelse. Det krävs en del attitydförändringar för att få fram den djupt kända känslan att Sverige borde vara värt att försvaras.

//Stellan Bojerud

11 Responses to “ÖB har givetvis rätt”

 1. Jonas Nilsson Says:

  Stellan: ”Den 5:e manöverbataljonen, som är 71.motoriserade bataljonen från Revinge utanför Lund ”vidmakthåller 711.kompaniet”, det vill säga bataljonen är en spillra, som redan ligger i sotsäng.”
  Jag: ”Det finns säkert ett och annat som är läsvärt i din artikel men jag föreslår att du besöker oss och skapar dig en mycket bättre och uppdaterad lägesbild. Avseende vår bataljon har du objektivt helt fel” Mvh Chefen 71. bataljon

  • Riksregaliet Says:

   SD säkerhets och försvarspolitiska råd kommer besöka Kungl Södra Skånska regementet P7 i vår.

  • mopsen Says:

   Det är beklagligt. Uppgifterna är hämtade från FM hemsida. Kan möjligen inte vara helt uppdaterade.

   Mycket glädjande att läget är bättre. Du och din personal tillönskas all framgång!

   Bästa hälsningar

   Stellan Bojerud

 2. C Says:

  Var har du hittat dessa siffror? Uppgifterna om 71 bat i Revinge är fullständigt felaktiga eftersom du glömde bort ett skyttekompani, ett trosskompani och ett lednings- understödskompani med GSS/K. Att den bataljonen skulle vara en ”spillra” får du nog allt revidera.

  • Robert Axelsson Says:

   FINNS DEM? Inte bara på ”pappret” alltså, utan fullt och direkt tillgripbara? Visa mig källor på det käre C….

   • Jonas Nilsson Says:

    Vi finns varje dag. Titta ut i verkligheten. Det är en bra källa.

  • mopsen Says:

   Se svar till C 71.bat ovan.
   Med de bästa hälsningar och välgångsönskningar,

   Stellan Bojerud

 3. jan-olov Says:

  Bra klarspråk Stellan Bojerud.
  Svensk försvarspolitik signerat M är bluffpoker
  och ett nationell svek mot våra medborgare.

 4. Robert Axelsson Says:

  Total katastrof….någon annan benämning går inte att ge denna totalslakt på vårt nationella försvar! Tänk om alla skulle resonera och agera på samma sätt som nuvarande Regeringen (OCH tidigare!) gällande hemförsäkring. Det har ju inte ”brunnit” på ett tag så vi struntar i att behålla den…..absurt! tack för att du lyfter upp ämnet Stellan!

 5. PangPang Says:

  Sverige har inte kontroll över sitt territorium – minns händelserna med ”Arctic Sea” där vi inte hade en susning om någonting.

 6. Marcus Says:

  Man kan säkert ifrågasätta vissa siffror hit eller dit som företrädare från P7 gör ovan (säkert helt befogat), saker ändras ju på daglig basis, men har det någon betydelse för själva poängen med inlägget? Nej, inte på något sätt alls.

  Det digitala bläcket hann ju dessutom inte ens torka förrän 2019 blev till 2023.

  Jag har alltid röstat på M, men från och med nästa år och för överskådlig framtid kommer SD att få min röst. De har en del lik i garderoben och vissa personer inom partiet kanske inte är så lämpliga och gör klumpiga uttalanden, men likt min fråga ovan, har det någon betydelse i det stora hela? Nej, inte på något sätt alls.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: