Folk utan Försvar

4 februari, 2013

Image

Nedan är ett inlägg av Övlt tillika riksdagsledamot Stellan Bojerud:

Efter Andra världskrigets slut skulle Sverige nedrusta, men det säkerhetspolitiska läget i Europa försämrades och 1948 års försvarsbeslut innebar att försvaret i huvudsak bibehölls på krigsårens höga nivå. Omkring 1955 var det svenska försvaret som starkast. Flygvapnet räknades som världens tredje i styrka och marinen som världens femte. Armén bestod av 31 infanteribrigader (varav en på Gotland) och sex pansarbrigader. En brigad omfattade 5000–6000 man.

I hemlighet hade överenskommelser gjorts med NATO. Med Lantarbetarförbundet som aktör hade ett ”safe house” etablerats i Möklinta utanför Sala såsom bas för en svensk motståndsrörelse och utanför London fanns en byggnad för en eventuell svensk exilregering. Vid ett krigsutbrott skulle statsrådet Gunnar Sträng och chefen för marinen genast bege sig till London för att kunna upprätta en exilregering respektive vara ÖB i exil. Samverkansplaner hade gjorts för att svenska flottan och NATO gemensamt skulle skydda den så kallade Trondheimsleden. Tillförsel av förnödenheter och eventuella hjälptrupper till Sverige skulle nämligen ske via Trondheim.

Med dessa resurser och förberedelser var enligt 1948 års planering uppdraget till försvaret att föra ”en strategisk defensiv i syfte att vinna tid för hjälpaktioner utifrån”.

Drygt 60 år senare lever vi i en helt annan värld. Försvarsminister Karin Enström, Moderaterna, har nu redovisat sin syn på försvaret samtidigt som ÖB gör en halvpudel och backar från uttalandet att svenska försvaret endast kan hålla ut en vecka.

Försvarsministern hävdar att Sveriges försvarsförmåga är rimlig sett mot hotbilden och är nöjd med en veckas uthållighet. Hon påtalar även att våra grannländer minsann inte har större försvarsförmåga. Sedan kommer ett uttalande som är minst sagt underligt, nämligen att ”hela landet ska kunna försvaras” med två brigader enligt insatsorganisationen (IO 2014) som för övrigt synes vara ordentligt försenad.

Svenska regeringen har utfärdat en solidaritetsdeklaration som innebär att vi vid behov ska ge militär hjälp till grannländerna och att vi räknar med att dessa på motsvarande sätt vid behov ska hjälpa oss. Men vi har just inget att skicka och försvarsministern påpekar att våra grannländer är lika kraftlösa.

Bäst i klassen är Finland, som årligen utbildar 27 000 värnpliktiga och har en krigsorganisation om cirka 300 000 man. Av de finska brigaderna anses dock endast tre vara av högsta klass. I Hufvudstadsbladet 7 januari 2013 uttalade professor emeritus Alpo Juntunen, som varit säkerhetspolitisk expert vid Försvarshögskolan, att det finska försvaret endast skulle kunna hålla ut några timmar.

I farans stund går blicken till Nato, men inte ens de mest vädjande hundögon kan få ut något annat än att generalsekreteraren Anders Fogh Rasmussen säger att utan avtal blir det ingen leverans. Även om Nato skulle engagera sig, är en vecka för kort tid. När Nato skulle förstärka Turkiet mot ”spill” från inbördeskriget i Syrien, tog detta sex veckor.

Låt oss då gå med i Nato, så löser sig våra försvarsproblem, säger en del naiva politiker och opinionsbildare. Tanken är väl att Nato ska bekosta vårt försvar. Så enkelt är det inte i verkligheten. Vad vi än beslutar så är det Nato som bestämmer om vi ska få gå med. Nato önskar förstärkning och inte försvagning. Det finns även en prislapp: Nato kräver att medlemsländerna avsätter 2 procent av BNP till försvaret. I dagsläget får svenska försvaret bara 1,2 procent av BNP, så medlemskap i Nato kommer att kosta åtskilliga miljarder.

Så till frågan om svensk återupprustning. ÖB backade från uttalandet att svenska försvaret blott skulle hålla ut en vecka och hävdade i stället att det finns en beredskap och tillräckligt med tid för att vid behov återupprusta.

Men låt oss lära av historien. 1936 hade situationen i Europa försämrats så mycket att riksdagen beslöt att upprusta. Detta skulle göras under en tioårsperiod fram till 1947. Det säkerhetspolitiska läget var sådant att riksdagen 1938 beviljade två extra anslag om 20 respektive 70 miljoner kronor och 1939 ytterligare 70 miljoner. Det var mycket stora belopp på den tiden. Det intressanta är emellertid att av 1938 års anslag var 43,3 miljoner och av 1939 års anslag var 38,6 miljoner outnyttjade då kriget i Europa bröt ut 1 september 1939. Den militära organisationen hade inte hunnit anskaffa materiel för de beviljade medlen. Det var inte pengar som saknades, utan verkstadsindustri och från utlandet fanns det inte mycket att hämta – få ville sälja enär de hade egna behov.

Politikerna trodde 1936 sig ha tio år för en blygsam upprustning. Verkligheten bjöd dem inte ens tre år! Återupprustningen 1939–1945 åstadkoms genom 30 procent försämrad ekonomi för befolkningen och nedskärningar inom välfärden.

Det finns mycket mer att säga, men det får bli senare. I skrivande stund är blott att konstatera att de nya moderaterna har abdikerat fullständigt i försvarsfrågan och säkerhetspolitiskt lågprismärkt vårt fädernesland. Folk utan Försvar.

One Response to “Folk utan Försvar”

 1. Daniel Says:

  Alpo Juntunen’s uttalande ska läggas i rätt perspektiv. Det Alpo talar om var en fullskalig invasion. Finlands försvarsmakt som kostar hälften så mycket som den Svenska kan försvara sig mot ett begränsat anfall av den typen som ÖB talar om Ad-Infinitum.

  Alltså:

  Begränsat anfall: Sverige – 1 vecka, Finland – Oändlig tid
  Begränsade anfall på två fronter: Sverige – Timmar, Finland: veckor om inte längre

  Fullskalig invasion: Sverige – Det går helt enkelt inte bara att ge upp. Finland – Timmar

  Är det här rimligt? Jag tycker då INTE att vi får ut tillräcklig försvarsförmåga av våra medel. Lägg ner gendercentrum och insatsförsvaret. Sluta köp AK5c för 8000kr när likvärdiga vapen kostar 4000kr.

  Lär av finnarna, Normännen, Danskarna och Holländarna. Återta värnplikten, nu!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: