Öka resurserna för HR-centrum

24 januari, 2013

Mikael Oscarsson (KD) skrev den 13 januari 2013 ”Försvarets veteraner bör få en bonus” Nedan följer en replik från Mikael Jansson och Micael Foghagen.

Det Mikael Oscarsson (KD) tar upp i sin debattartikel om vikten av bra stöd för de soldater och officerare som deltar i utlandstjänstgöring är naturligtvis av högsta angelägenhet. Det gäller såväl före, under som efter tjänstgöringen och skall självklart även inbegripas nära anhöriga. Ett veterancentrum med samlad kompetens efterfrågas och vill införas. Men frågan är om inte detta är att sparka in en öppen dörr för den organisationen finns redan fast under ett annat namn, nämligen Försvarsmaktens HR-centrum. De har just det övergripande verksamhetsmålet och ambitionen att vara. De har varit operativa sedan 1 jan 2009. Deras arbete utvärderas och förbättras kontinuerligt. Om hemvändande soldater eller officerare upplever att de inte har fått det stöd som de med all rätt kan kräva är det således inte en ny organisation som behövs utan att den befintliga förbättras än mer. Det kan handla om förändringar i administrativa frågor, underlätta och samordna kontakter eller bli än bättre på såväl stress som krishantering. Kompetens finns i organisationen med bland annat psykologer, beteendevetare och erfarna officerare med adekvat utbildning och erfarenhet i just sådana frågor.

Före utresa får alla soldater och officerare utbildning i vad som kan vänta, hur man kommer att reagera och hur man bäst hanterar uppkomna situationer. Under själva tjänstgöringen har de anhöriga möjlighet att komma till informationsträffar där de blir informerade om det aktuella läget och ges möjlighet till samtal vid behov. HR-Centrum går att nå fem dagar i veckan och alternativ finns vid akuta situationer. Förbandschefen har stort ansvar i insatsområdet men även HR-personal besöker soldaterna och förbandet när tjänstgöringen närmar sig sitt slut. I det skedet identifieras de som eventuellt behöver olika sorts stöd och erbjuds därför enskilda samtal eller gruppsamtal. Väl vid hemkomsten hålls ytterligare två uppföljningsträffar med hela förbandet och syftet är detsamma. Men man släpper inte tagit ens där – ett till två senare erbjuds via brev hjälp till den som så önskar. Försvarsmakten har redan idag ett långtgående ansvar när det gäller rehabilitering för dem som behöver det. Slutsats – en ny organisation kallad veterancentrum eller dylikt är inte det hemvändande soldater och anhöriga i första hand behöver för det finns redan. Däremot ett så bra mottagande och uppföljning som möjligt och där har HR-centrum en självklar del i att hela tiden utvecklas och förbättras.

Vidare i artikeln lyfts ett förslag om att erbjuda veteraner en slags bonus antingen utbetalad som klumpsumma alternativt som en slags pension. Syftet med iden skulle vara att underlätta rekryteringen av personal till utlandstjänst. Ersättningen vid utlandstjänst är viktig och bör prioriteras upp, dock tror vi inte att rekryteringsproblemen beror på ersättningarna, utan istället på det lägre utbudet utbildade svenska soldater vi nu har efter att 

det allmänna värnpliktssystemet har borttagits. En stomme i det svenska försvaret har raserats och förutom de allvarliga konsekvenserna det har fått för det svenska försvaret visar det sig nu att det har blivit svårare att rekrytera soldater för utlandstjänst. För inte så länge sedan sökte tusentals duktiga och välutbildade soldater till FN-tjänstgöring i Libanon, Cypern, Sinai mm. Det var stolta unga killar och tjejer i blå basker flankerade av vita fordon och försvarsmakten behövde aldrig oroa sig för rekryteringen. Sverige kunde försvaras och vi kunde samtidigt åta oss internationella uppdrag. Idag kan vi inte försvara Sverige och får svårare att bidra internationellt. Att officerare dessutom måste skriva anställningsavtal där de inte kan vägra utlandstjänst är en annan del av problematiken, men det är värt en annan debattartikel.

Mikael Jansson, ledamot försvarsutskottet, Micael Foghagen fd. stridspilot

2 Responses to “Öka resurserna för HR-centrum”

 1. Ndorop Says:

  Ursäkta min bittra tvivlan på HRC förmåga, då jag sedan februari 2012 väntar på svar på enkel skriftlig fråga om gällande villkor för utlandstjänstgöringen.

 2. Ndorop Says:

  För att mer konstruktivt bemöta ert inlägg:
  Jag har tidigare argumenterat för ett pensionssystem när de anställdas kontrakt ej förlängs. Idag talar vi om GSS som anställs för minimilöner under en begränsad period, undantagna från LAS. När de sedan anses förbrukade tvingas de börja en ny karriär, troligen gå ned i lön på ett nytt arbete eller kanske börja studera. (Skyttesoldat har inte samma civila meritvärde som flygförare.)
  Många har hunnit bilda familj 8-12 år efter gymnasiet, och att då försörja familjen på lägre inkomster blir naturligtvis kärvt.

  En delpension, skulle kompensera för den förlorade livslönen. Den skulle kunna baseras på antalet år av tjänstgöring som andel av ett normalt yrkesliv. Detta har inte med utlandstjänst eller nationell tjänst att göra, det har med att klara sig efter tjänstgöringen.

  Andra har mer vältaligt argumenterat för ett veterancentrum. HRC kan vara en partner till detta, men utgör inte en lämplig bas för det. Uppgiften för ett veterancentrum är inte att vara en förvaltningsorganisation, utan att hjälpa och stödja de som behöver hjälp. Om Försvarsmakten hjälper anhöriga med snöskottning, blir det en löneförmån, men om en ideell organisation gör det, kan jag inte se det ska beskattas. Mer väsentligt: HRC utgör arbetsgivarrepresentanten, och tyvärr behövs bl.a. ett stöd för att få arbetsgivaren att axla det utökade arbetsgivaransvar ni tar upp.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: