Frågor som ingen vill besvara-Luftförsvaret

19 januari, 2013

Image

Då regeringen offentliggjorde beslutet om att anskaffa  60 st JAS 39 Gripen E den 17 jan 2013 kan man undra om regeringen även skulle ta ansvar och åtgärda avsaknaden av kvalificerat långräckvidd luftvärn i relativt stort antal. Ett sådant system skulle kunna vara franska Aster 30 alt leasa tyska MIM 104 Patriot som ersatte det föråldrade systemet  HAWK  i många försvarsmakter och som Sverige har kvar än idag. Tyska patriot system skulle kunna vara en snabb lösning för att på sikt köpa annat.

Frågorna ställdes till Folkpartiets partiledare tillika major Jan Björklund:

anf.47 Mikael Jansson (SD)

Herr talman! Vi har fått alarmerande besked från Försvarsmakten om ett stort underskott i investeringsplanen för försvarsmateriel. I värsta fall måste en försvarsgren läggas ned. Vi har även fått den bedömningen av vår militära förmåga från Försvarsmakten att vi kan försvara oss endast en vecka vid ett begränsat angrepp på en plats, och detta först år 2019. Den moderata försvarsministern har tydliggjort att denna förmåga är tillräcklig för att försvara hela Sverige, sammantaget med dagens hotbild och vår omvärld. Från de försvarspolitiska talesmännen för de andra allianspartierna har det hörts helt andra tongångar. Det har hävdats att det är nödvändigt med en kraftfull upprustning för en normal funktion hos Försvarsmakten samt att Gotland måste befästas och förses med luftvärn. Allmänheten måste tycka att det är förvirrande med dessa helt olika budskap från regeringspartierna. Min fråga till minister Björklund är: Kommer regeringen att reagera på larmrapporterna från Försvarsmakten eller inte?

anf.48 Utbildningsminister Jan Björklund (FP):

Herr talman! Ja, självklart. Vi har en parlamentarisk försvarsberedning där alla partier är med; frågeställaren själv kanske sitter med i beredningen. Den ska lägga fram förslag och underlag för 2015 års försvarsbeslut. Det måste naturligtvis göras en ordentlig prövning inför det beslutet av en lång rad faktorer som delvis skiljer sig från beslutet 2008. Av utvecklingen i världen kan man utläsa att de internationella åtagandena kan komma att minska i storlek. Sverige måste också ta hänsyn till den ryska upprustningen. Att diskussionen förs offentligt kan någon tycka är förvirrande, men i en demokrati fungerar det ju så att olika åsikter förs fram i den allmänna debatten. Vi måste naturligtvis följa detta. Det är i första hand Försvarsberedningens ansvar att nu bedöma vad som behöver göras.

anf.49 Mikael Jansson (SD):

Herr talman! Försvarsmakten har tydligt redogjort för att om Sverige ska ha en tillräcklig luftförsvarsförmåga i framtiden måste minst 60-80 Saab 39 Gripen i E-version köpas in. De nya Gripenplanen tillsammans med nya sensorer och modern beväpning kan jämföras med planerade ryska stridsflyg. Jag vill ge regeringen beröm för att man går vidare med Gripensystemet. Med detta sagt konstaterar jag att luftförsvarsförmågan inte bara består av jaktflyg utan även av luftvärn. Försvarsmaktens besked till regeringen var tydligt. Om regeringen bara beställer 60 stycken nya Gripen kommer det att behövas en rejäl satsning på att förnya luftvärnet. Om regeringen beställer 80 stycken nya Gripen behövs det något mindre luftvärn. Vi vet nu att regeringen har valt att beställa 60 flygplan. Jag vill fråga statsrådet följande: Kommer regeringen under denna mandatperiod att redovisa en planering för effektivt och modernt långdistansluftvärn?

anf.50 Utbildningsminister Jan Björklund (FP):

Herr talman! Luftförsvarsförmågan är central. Om man tittar på de väpnade konflikterna i världen ser man att flygstridskrafter spelar en avgörande roll. De kan snabbt förflyttas över stora avstånd, och de är inte beroende av landtransporter. Även i ett land som är omgärdat av hav, som Sverige till stora delar är, kan luftrummet komma att inkräktas på. Luftförsvarsförmågan är central. Detta är den typ av avvägningar som måste göras inom Försvarsberedningen. De nuvarande avvägningarna gjordes inför försvarsbesluten 2004 och 2008. Det kanske finns anledning att ändra på det. Jag har i debatten redovisat mitt partis uppfattning att det finns anledning att fundera på detta och höja ambitionsnivån. Alla partier sitter med i Försvarsberedningen. Det är där detta får vägas ihop och så småningom landa i ett beslut i denna riksdag.

Försvarsminister  Karin Enström säger dock i Ny teknik att det nya luftvärnssystemet IRIS-T SLS är det kvalificerade system som ger Sverige den förmåga som behövs. Kort sagt så är det denna robot som skall ersätta de  20 eller 40 Gripen plan. Hur detta är möjligt vet nog inte ens försvarsministern men då det är Anders Borg som håller i kosingen så får nog försvarsministern rätta sig i ledet om hon vill ha en fortsatt bra karriär i nya moderaterna.

Utöver detta verkar man inte intresserad att diskutera flygbassystem eller en tvåsitsig Gripen.

Systemet IRIS-T SLS är en produkt som SD och Mikael Jansson har kritiserat. Den tydliga sprickan i alliansen syns allt tydligare. Om nu försvarsberedningen skall fatta beslut, varför fattar man snabba beslut innan de redovisat sin första rapport?

KD tiger om de stora frågorna, C talar om analyser och ev höjd budget, Fp om Gotlandsbrigad och stärkt försvar men när det kommer till kritan står man okritiskt mer eller mindre bakom moderaternas ansvarslösa försvarspolitik.

Trovärdigheten hos alliansen har nått nya bottnar. Alliansens ord är som träplugg, låter högljutt men ingen verkan i målet.

SD avsätter i sin budget medel för att anskaffa ordentligt långräckvidds luftvärn och basera minst ett batteri på Gotland samt övriga viktiga områden i Sverige. Även ett stort antal medel och kortdistans system köps in  samt brigadluftvärn.

Vi budgeterar också för flygbassystem och 100 Gripen NG där vi kan se en 25 % del är tvåsits. Självklart anskaffas robotar för jakt och attack samt spaningskapslar och störkapslar.

Genom en mix av värnpliktiga och anställda når vi en hög nivå av styrka, bredd och tillgänglighet. Vi är beredda att betala för detta då det gäller ytterst Sveriges trovärdighet och säkerhet.

SD skuggbudget ger 20 miljarder kr utöver regeringen och vi ser att budgeten läggs efter analys och behov, men målet bör vara uppåt 2 % av BNP.

Det är dags att sluta skjuta med lösa skott, endast skarpa handlingar ger verkan.

Se frågestunden här börjar på anf.47

2 Responses to “Frågor som ingen vill besvara-Luftförsvaret”

  1. jan-olov Says:

    SD Mikael Jansson gör en mkt god insats inom försvarpolitiken och förtjänar beröm.

  2. Peter Says:

    Mcket bra av SD att ta detta ansvar. Målet bör dock vara på samma nivå som Norge betalar ( per capita ) för sitt försvar. Detta skulle då ge oss en budget på ca 2,5% av BNP.

    Peter


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: