Svenska klassiker-Pansarvärnspjästerrängbil 9031

14 november, 2012

Image

Pvpjtgb 9031 producerades mellan 1963-64, fordonet är baserat på Volvo 903 (valp). 367 stycken fordon producerades åt svenska armén. Bestyckningen bestod av 90 mm pansarvärnspjäs 1110, denna tillverkades av Bofors i 1600 exemplar, pjäsen var monterad på fordonet eller dragen på pjäsens lavett.

Olyckor med fordonet ledde till personskador. Detta ledde till en REMO där störtbåge infördes, fordonet benämdes därefter 9031a.

Fordonen ingick i pansarvärnsplutonen i infanteri och spaningskompanier, både norrlands, vanligt infanteri och mekaniserat. Plutonerna verkar ha varierat i storlek från två pansarvärnsgrupper till fyra. Varje grupp hade ett fordon betjänat av fyra man. Chef, sjukvårdare och två skyttar.

När fordonen verkade i splitterskyddade förband blev det problem eftersom de själva inte var splitterskyddade, av den orsaken fick de ofta uppgifter av typen säkra flank och liknande. Därmed deltog de inte i den direkta striden.

Pvpjtgb 9031 grupperades i Pansarbrigad org 63 i pansarvärnsplutoner, plutonen innehöll fyra pvgrupper med ett fordon i varje grupp. Det ingick en pvpluton i pansarspaningskompaniet, pansarskyttekompanierna och i pansarvärnskompaniet. Totalt var det 32 fordon per pansarbrigad.

I infanteribrigad org 66 ingick Pvpjtgb i brigadens infanteripansarvärnskompani. Kompaniet hade tre troppar med två pansarvärnsgrupper i varje tropp. Med en Pjpvtgb i varje grupp blir det totalt sex fordon i kompaniet.
Under 80-talet lyftes pansarvärnsplutonerna ur skyttekompanierna och bildade egna pansarvärnskompanier inom pansarbataljonerna. Detta ledde till att de kunde utnyttjas mer effektivt.

Pvpjtgb 9031 ersattes av Pvpjtgb 1111 när infanteribrigaderna omorganiserades till org 77. I övrigt fasades de ut allt eftersom övriga brigader avvecklades under 80-talet. Pjäsen är även den idag utfasad i Sverige med Baltstaterna nyttjar dessa i sina reserver enheter.

One Response to “Svenska klassiker-Pansarvärnspjästerrängbil 9031”

  1. Johan Says:

    Ohotat det fränaste fordonet i FM’s historia.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: