Gästinlägg: Vad innebär den försvarspolitik vi just nu för?

12 november, 2012

Det nedanstående är från början en kommentar till ett av inläggen på denna blogg av signaturen Ingvar Leion. Jag tycker dock att det var så bra att det förjänar att lyftas upp till ett helt eget inlägg.

————

Vad innebär den försvarspolitik vi just nu för?

Ett svar föregås lämpligen av hur det var vid I 15, Älvsborgs regemente, för ett par decennier sedan. Då kunde regementet sätta upp två brigader om vardera omkring 5 000 man. Antalet direkt stridande bataljoner (skyttebataljoner) om vardera cirka 1000 man var tre i en brigad. I de två brigaderna fanns således totalt sex sådana bataljoner. När regementet hade repövning kunde två bataljoner vara inkallade och inledningsvis förlagda inom kasernområdet.

Jämför nu detta med hur dagens och kommande tids markstridsförmåga skall se ut! Det handlar då om två brigader för rikets markförsvar, som skall kunna oskadliggöra en motståndare, främst genom anfall. Fältarmén, den som skall ha den avgörande försvarsförmågan, utgörs i huvudsak av dessa två brigader. (Därutöver finns understödjande enheter, artilleri, luftvärn med mera samt hemvärnet, men hemvärnets olika bataljoner är i sammanhanget att betrakta som hjälptrupper; de förväntas inte kunna driva bort en fiende från vårt territorium.) De två brigaderna skall vara utrustade och organiserade för att vardera kunna slå en fientlig bataljon. Detta innebär att det svenska markförsvaret av Sverige skall ha kapaciteten att anfalla och slå två bataljoner – en styrka motsvarande den som under repövningar kunde förläggas inom I 15:s kasernområde!

Har brigaderna slagit två bataljoner skall de efter viss återhämtning, förnyad uppladdning av ammunition, drivmedel, med mera kunna slå ytterligare två bataljoner. Man kan säga att den initiala, inledande förmågan skall vara att totalt kunna slå två bataljoner.

Låter det lite? Skulle territoriet hotas av invasion så kommer väl en fiende med mer marktrupp än vad som ryms på I 15? I vårt stora och avlånga land kommer givetvis mer än två bataljoner! Andra platser, långt från dessa bataljoner, kommer att anfallas. Men vi skall uppenbarligen vara lugna, åtminstone om vi tar fasta på vad tidigare försvarsministern Tolgfors sagt, nämligen att vårt försvar skall vara uppbyggt för att tillsamman med andra kunna försvara Sverige – och givetvis för att vid behov kunna stå till andras förfogande vid försvar av andras territorium! (Det senare trovärdigt?) Mindre lugnt i sammanhanget, när det gäller försvar av vårt territorium, är att andra nog måste komma med avsevärt större stridskrafter än två brigader! Då blir det så att andra får försvara Sverige, andra kommer med den avgörande försvarsförmågan; det vi kan ställa upp med kan förutses vara ytterst marginellt i sammanhanget.

Skulle andra får ett avgörande inflytande över försvarsförmågan kan det medföra att vår självständighet går förlorad, med trolig innebörd att vi måste underkasta oss pålagor av olika slag!

Vi har med andra ord ett markförsvar, av regeringen medvetet alltför svagt för att ensamt kunna stå emot ens ett militärt angrepp av liten omfattning! Detta innebär i praktiken att vi blir underordnade andra om ett militärt hot skulle uppstå mot vårt territorium; ej heller kan bortses från att andra, i förhandlingar med den som hotar oss, kan genomföra en “byteshandel” som missgynnar oss.

Och innan en väpnad konflikt kan bli aktuell, med insats av våra två brigader, uppstår erfarenhetsmässigt en förhandlingssituation där främmande makt ställer krav. Och då vill det till att ha militära muskler för att ha någonting att säga till om, att sätta emot!

Här har vi medvetet försatt oss i en situation där musklerna förväntas finnas hos andra! Därmed har vi redan idag avsagt oss en väsentligt del av vår självständighet. Är det verkligen så vi vill ha det?

Missledda av välmenande men naiva politiker behöver Sverige en ny, radikalt förändrad försvarspolitik!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: