Avskaffande av särbehandling i Försvarsmakten

8 november, 2012

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett avskaffande av särbehandling inom försvaret.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvaret bör ges ett undantag i diskrimineringslagen.

Motivering

År 1980 blev det för första gången möjligt för kvinnor att tjänstgöra som officerare. Det dröjde dock fram till 1989 innan samtliga yrkesgrenar och tjänster blev tillgängliga för kvinnor. Ända fram till nu har andelen kvinnor i försvaret fortsatt att vara avsevärt lägre än andelen män.

Militärt ledarskap har alltid varit något speciellt. Den som har ansvaret för att leda andra på uppdrag som kan innebära risk för liv och lem innehar ett för dagens arbetsliv högst ovanligt arbete. Övning i militära sammanhang innebär bland annat träning i att systematiskt och kraftfullt hota eller använda våld, vilket ställer utomordentliga krav på den som leder verksamheten. Att vara yrkesofficer i operativ tjänst går inte att jämföra med ett vanligt kontorsarbete. Det är bokstavligt talat livsviktigt att de som anställs som yrkesofficerare är de bästa som överhuvudtaget går att frambringa bland de sökande. Så är dock inte fallet. Enligt försvarets jämställdhetsplan har vi nu fått en situation där vi i realiteten har sänkt kraven för att få fler kvinnor antagna till såväl yrkesofficerare som soldater. Detta är helt oacceptabelt. En jämställdhetspolitik för försvarsmakten bör vara inriktad på att låta alla som vill söka anställning om de uppnår kraven, inte på att sänka kraven för att uppnå en godtyckligt vald könsfördelning. Det senare alternativet innebär att vi ökar risken för att svenska liv förloras i strid tack vare bristfälligt officers- och soldatmaterial.

Vi anser därför att den nuvarande särbehandlingen inom försvaret bör avskaffas och att kraven för anställning bör utformas på ett sådant vis att de möjliggör att de bäst lämpade sökande får förmånen att anställas i den svenska försvarsmakten. För att åstadkomma detta är det vår mening att försvaret måste få ett tydligt undantag från de bestämmelser som anges i diskrimineringslagen.

Carina Herrstedt (SD) Mikael Jansson (SD)

7 Responses to “Avskaffande av särbehandling i Försvarsmakten”

 1. jan-olov Says:

  Särbehandlingen åt vilket det än är -är fel.
  Så det är bra att SD tar upp detta.

  Jämlikhet kan inte bara gälla åt ett håll..

 2. Johan J Says:

  Eh, står det inte lite längre ner på den här bloggen att kvinnor inte måste göra värnplikten om de inte vill?
  Är inte det särbehandling?


 3. Jag tycker att du fokuserar på fel sak, Johan J. Motionen handlar om att man har drivit viljan till 50-50-fördelning så långt att man har sänkt kompetenskraven för yrket. En sådan stelbent principfasthet är skadlig, för att inte säga direkt farlig i ett yrke av den här typen.

  Vad gäller värnplikten så ser i vart fall jag det inte som nödvändigt att ha allmän värnplikt för samtliga kvinnor och män. Det är tänkbart att det åtminstone initialt skulle kunna vara ekonomiskt skadligt, t.o.m., om man kallar in hela årsklasser av kvinnor och män på det viset.utan att ha kapacitet att skapa och upprätthålla förband på ett meningsfullt sätt. Däremot kan värnplikten vara öppen för särskilt intresserade kvinnor, förstås.

  Jag tycker att ett argument av typen ”vi måste kalla in alla kvinnor och män eftersom vi också vill ha kvar höga krav för officersyrket” inte är hållbart.

 4. Johan J Says:

  Sluta i så fall att säga ”avskaffa särbehandling i FM”, för särbehandling är det.

  Ni får försöka hitta något positivt sätt att införa särbehandling istället. T.ex. ”Vi vill ha de bästa, oavsett kön. Men helst bara män. För kvinnor är intresserade av att försvara landet. Och så är de för svaga.”

 5. riksregaliet Says:

  Att ta ut en hel årskull är ej aktuellt av båda könen , ej heller av ena könet. Men då män innehar ett högre intresse för uppgifter som finns och de fysiska krav som finns samt ekonomi ter det sig naturligt att låta män ha plikt. Kvinnor fyller en viktig roll i Försvarsmakten och de är fria att söka.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: