Genomförandegruppen – minnet av en skandal

5 oktober, 2012

Det är mycket som händer i riksdagen just nu. Budgetförslag utformas och diskuteras, allmänna motionstiden pågår för fullt (har i skrivande strund just avslutats) och dessutom har regeringen släppt ett antal propositioner och skrivelser. En av dessa är rapporten om Genomförandegruppen, som Sverigedemokraterna besvarade på nedanstående sätt.

——————————————–

Motion till riksdagen
2012/13:SD1002 (SD1002)
av Mikael Jansson (SD)
Riksrevisionens rapport om genomförandegruppen 
                                                                                                                                                               

Förslag till riksdagsbeslut
•Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att myndigheter företrädelsevis själva tar nödvändiga beslut för att få ekonomisk balans visavi sina av riksdagen beslutade anslag.
•Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att när regeringen ändå tillsätter genomförandegrupper för att verka i en myndighet, besluten protokollförs.

Motivering
Riksrevisionen lämnar i rapporten svidande kritik mot regeringens hantering av besparingarna som beslutades inom ramen för den så kallade genomförandegruppen. Inte nog med att de besparingar som beslutades i hög grad är att beteckna som ambitionssänkningar snarare än effektiviseringar (vilket var vad som förespeglades när genomförandegruppen beslutades i budgetpropositionen 2008) utan det är också så att de åtgärder som föreslogs av genomförandegruppen i hög grad var ineffektiva och ekonomiskt tveksamma. Vari består till exempel den meningsfulla besparingen i att avbryta AMOS-projektet, när staten redan har lagt ned ca 700 miljoner kronor i projektet och det dessutom kostade ungefär 200 miljoner bara att avbryta detsamma? Riksrevisionen kommer för övrigt fram till att besparingarna som gjordes på just denna specifika punkt inte kom i närheten av dessa summor, vilket enligt vår mening gör det svårt att argumentera för att nedläggningen av AMOS var ekonomiskt meningsfull.

Utöver detta gör det faktum att gruppens arbete ägde rum på informell basis att det blir omöjligt att i efterhand granska besluten. Det finns inget beslut om formell tillsättning av genomförandegruppen, inga bevarade direktiv för dess arbete, dess korrespondens har inte diarieförts och slutrapporten är hemligstämplad. Av allt att döma verkar inte ens Försvarsmakten ha fått se slutrapporten.

Det finns starka skäl att kräva förbättringar i den fortsatta processen. Obehagligt nog finner man i den nu aktuella budgetpropositionen en passus om att ”Försvarsmaktens bedömning om kommande ekonomiska underskott föranleder behov av att, i en samlad process i Regeringskansliet, inleda ett arbete i syfte att skapa balans mellan verksamhet och ekonomi. Arbetet skall ge regeringen möjlighet att fatta strategiska beslut i syfte att genomföra huvudinriktningen i det senaste försvarsbeslutet.”.

Det är svårt att tolka det ovanstående som något annat än att regeringen har för avsikt att fortsätta konceptet med en direkt underlydande grupp som skall arbeta på samma sätt som genomförandegruppen gjorde (även om regeringen försiktigtvis inte använder sig av just den benämningen på gruppen). Med anledning av detta måste det vara ett absolut krav från riksdagens sida att en grupp som ges så pass vittfamnande ansvarsområden som Genomförandegruppen, vars beslut fick långtgående konsekvenser för den operativa verksamheten (t.ex. genom att man äventyrade soldaternas säkerhet i Afghanistan som en följd av förseningen av Galten) och vars verksamhet i så hög grad kommer att påverka det kommande försvarsbeslutet, också bedriver sitt arbete på ett sätt som är möjligt att granska i efterhand.

 Stockholm den 3 oktober 2012
 
 
Mikael Jansson (SD)

Annonser

2 Responses to “Genomförandegruppen – minnet av en skandal”

  1. Djurskötaren Says:

    Att det finns en björn i den svenska tigerburen råder det inga tvivel om, frågan är bara på vilken nivå den befinner sig och vad han äter till lunch.


    • 🙂 Jadu, den där kommentaren var nog lite väl filosofisk för mig, men jag väljer att ta den som ett försiktigt instämmande i vad vi skriver. Tack, med andra ord!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: