Sverige är värt att försvaras!

23 september, 2012

Image

Nedan är ett inlägg av Övlt och riksdagsledamot Stellan Bojerud.

Jag minns  min tid i Boden 1964-65 och 1981-83. Efter 2:a världskriget och fram till 2000, såg det huvudsakligen likadant ut vid försvaret av Övre Norrland.

Det bestod bl av tre arméfördelningar (divisioner) om vardera ca 20.000 man. Först kom 15.fördelningen från Boden. Sedan 12.fördelningen från Östersund genom biltransporter och järnväg. Sist tillkom 3.fördelningen från Skövde. Staben med flyg och truppen per järnväg.

Mobiliseringstid 72 – 108 timmar. De s k snabbataljonerna hade 24 timmars slutmobtid.

Nu 2012:
BODEN
663 yrkesofficerare
841 reservofficerare
534 gruppchefer och soldater
2,8 officerare per soldat

ÖSTERSUND
Helt nedlagt.

SKÖVDE
428 yrkesofficerare
465 reservofficerare
149 gruppchefer och soldater
6 officerare per soldat.

Mobiliseringstid 2 år?

Förstår svenska folket verkligen vad som har hänt med försvaret?

Annonser

6 Responses to “Sverige är värt att försvaras!”

 1. Besviken reservofficer, fd moderat Says:

  Nej, svenska folket förstår inte vad som har hänt. Det går heller inte att begära eftersom det totala förfallet döljs bakom dimridåer, både på politisk nivå och på generalsnivå. Katastrofen är tyvärr ett faktum och det kommer att ta decennier att återuppbygga en effektiv försvarsmakt. Och kostnaderna kommer att bli ohyggliga eftersom både materiel och anläggningar har förstörts, alt sålts.


  • Ja, kostnaderna blir ohyggliga. Jag har i dagarna fått ta del av några besked från FMV rörande kostnaderna för ny materiel till en återuppbyggd försvarsmakt och siffrorna var nedslående, minst sagt. Det hindrar dock inte att det är den vägen som vi enligt min mening måste gå, men det blir dyrt och det kommer att ta lång tid.


 2. Ska du göra trovärdiga jämförelser angående antalet soldater, specialistofficerare och officerare så får du nog ta och räkna in tidvis tjänstgörande också. Då får man helt andra siffror; måhända fortfarande skeva men inte lika illa.

 3. Maskinmannen Says:

  Nej svenska folket förstår inte – och de bryr sig inte heller

  Svenska folket ser inget större behov av att vi lägger resurser på ett försvar eftersom de inte ser någon fiende

  Så länge svenska folket inte ser någon fiende eller något konkret, trovärdigt hot kommer de inte att bry sig om ifall vi har ett försvar eller inte

  Tyvärr förstår nog inte heller det svenska folket att när de väl ser en fiende eller ett hot så är det lite sent att skaffa sig ett försvar – det tar nämligen lite tid…

 4. Ingvar Leion Says:

  Vad innebär den försvarspolitik vi just nu för?
  Ett svar föregås lämpligen av hur det var vid I 15, Älvsborgs regemente, för ett par decennier sedan. Då kunde regementet sätta upp två brigader om vardera omkring 5 000 man. Antalet direkt stridande bataljoner (skyttebataljoner) om vardera cirka 1000 man var tre i en brigad. I de två brigaderna fanns således totalt sex sådana bataljoner. När regementet hade repövning kunde två bataljoner vara inkallade och inledningsvis förlagda inom kasernområdet.
  Jämför nu detta med hur dagens och kommande tids markstridsförmåga skall se ut! Det handlar då om två brigader för rikets markförsvar, som skall kunna oskadliggöra en motståndare, främst genom anfall. Fältarmén, den som skall ha den avgörande försvarsförmågan, utgörs i huvudsak av dessa två brigader. (Därutöver finns understödjande enheter, artilleri, luftvärn med mera samt hemvärnet, men hemvärnets olika bataljoner är i sammanhanget att betrakta som hjälptrupper; de förväntas inte kunna driva bort en fiende från vårt territorium.) De två brigaderna skall vara utrustade och organiserade för att vardera kunna slå en fientlig bataljon. Detta innebär att det svenska markförsvaret av Sverige skall ha kapaciteten att anfalla och slå två bataljoner – en styrka motsvarande den som under repövningar kunde förläggas inom I 15:s kasernområde!
  Har brigaderna slagit två bataljoner skall de efter viss återhämtning, förnyad uppladdning av ammunition, drivmedel, med mera kunna slå ytterligare två bataljoner. Man kan säga att den initiala, inledande förmågan skall vara att totalt kunna slå två bataljoner.
  Låter det lite? Skulle territoriet hotas av invasion så kommer väl en fiende med mer marktrupp än vad som ryms på I 15? I vårt stora och avlånga land kommer givetvis mer än två bataljoner! Andra platser, långt från dessa bataljoner, kommer att anfallas. Men vi skall uppenbarligen vara lugna, åtminstone om vi tar fasta på vad tidigare försvarsministern Tolgfors sagt, nämligen att vårt försvar skall vara uppbyggt för att tillsamman med andra kunna försvara Sverige – och givetvis för att vid behov kunna stå till andras förfogande vid försvar av andras territorium! (Det senare trovärdigt?) Mindre lugnt i sammanhanget, när det gäller försvar av vårt territorium, är att andra nog måste komma med avsevärt större stridskrafter än två brigader! Då blir det så att andra får försvara Sverige, andra kommer med den avgörande försvarsförmågan; det vi kan ställa upp med kan förutses vara ytterst marginellt i sammanhanget.
  Skulle andra får ett avgörande inflytande över försvarsförmågan kan det medföra att vår självständighet går förlorad, med trolig innebörd att vi måste underkasta oss pålagor av olika slag!
  Vi har med andra ord ett markförsvar, av regeringen medvetet alltför svagt för att ensamt kunna stå emot ens ett militärt angrepp av liten omfattning! Detta innebär i praktiken att vi blir underordnade andra om ett militärt hot skulle uppstå mot vårt territorium; ej heller kan bortses från att andra, i förhandlingar med den som hotar oss, kan genomföra en “byteshandel” som missgynnar oss.
  Och innan en väpnad konflikt kan bli aktuell, med insats av våra två brigader, uppstår erfarenhetsmässigt en förhandlingssituation där främmande makt ställer krav. Och då vill det till att ha militära muskler för att ha någonting att säga till om, att sätta emot!
  Här har vi medvetet försatt oss i en situation där musklerna förväntas finnas hos andra! Därmed har vi redan idag avsagt oss en väsentligt del av vår självständighet. Är det verkligen så vi vill ha det?
  Missledda av välmenande men naiva politiker behöver Sverige en ny, radikalt förändrad försvarspolitik!


  • Ingvar, ditt inlägg är långt och välformulerat och jag finner att jag i sak håller med om allt som står. Det är egentligen synd att det ligger som en kommentar eftersom det då förmodligen inte kommer att läsas av särskilt många. Jag skulle därför vilja lägga in det som ett gästinlägg här på bloggen om några dagar. Nu har du ju inte lämnat någon kontaktadress, men om du har några invändningar mot detta får du gärna skriva dem här. Annars kör vi inlägget efter NATO-serien som är på gång just nu.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: