En effektivare försvarslogistik

18 september, 2012

Mikael Jansson, ledamot för Sverigedemokraterna i Försvarsutskottet har lagt följande motion för ett tag sedan.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår proposition 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda om besparingar kan göras genom att minska teknisk dubblering som kan finnas hos Försvarsmakten eller Försvarets materielverk när riktade materielbeställningar görs hos försvarsindustri i Sverige som själva har kompetensen.

Motivering

Vi bedömer propositionen från regeringen ur ett svenskt perspektiv, nyttan för Sverige såväl ekonomiskt som säkerhetsmässigt.

Regeringens ställningstagande vilar på det grundläggande antagandet att Försvarsmakten endast ska tillhandahålla tolv manöverbataljoner för insats globalt på förslag från Nato, EU eller andra internationella aktörer. Sverigedemokraterna delar inte denna uppfattning utan menar att Försvarsmakten i stället bör vara inriktad på försvaret av Sverige, vilket vi exempelvis fört fram i vår budgetmotion 2011/12:Fi242.

Strategiskt anser vi också att satsningar på FoU inte bör minska. Nästan all försvarsmateriel som finns att köpa på marknaden har skapats med tillgång till statligt FoU. Vi som andra länder bör låta FoU inom Försvarsmakten finnas som stöd för försvarsindustri i Sverige när vi hävdar undantagsregeln i artikel 346 i EUF-fördraget och riktar beställningar till egen industri med hänvisning till säkerhetspolitiska intressen kopplade till särskilda kompetenser i fråga om tillverkning av försvarsmateriel.

Försvarsmakten som vi ser den ska inte vara helt beroende av andra länder avseende materiel och system. Redan i dag finns ett klokt internationellt samarbete från Sveriges sida. Försvarsindustrin i Sverige gör egna internationella kostnadsdelningar, Försvarsmakten köper i vissa fall effektivast system från utländska hyllor och Försvarsmakten resurssamarbetar i Nordefco och är partner med Nato.

I dag beställer Försvarsmakten en produkt i taget från Försvarets materielverk (FMV). Detta föregås av en noggrann långsiktig planering. I Försvarsstrukturutredningen föreslås att FMV i stället ska hyra ut materiel till Försvarsmakten. Försvarsmakten skulle därmed förlora flexibilitet och skulle i stället för att fördela egna anslag för att nå operativa mål få lämna förslag till FMV som FMV inte behövde ta hänsyn till.

Det finns ett behov hos Försvarsmakten att behålla verktyg och kunskap som krävs för att kunna utföra de av regeringen och riksdagen ålagda uppgifterna i förordningen.

Försvarsmakten har själv i sin remiss till liggande proposition konstaterat att Försvarsstrukturutredningens förslag inte tillgodoser Försvarsmaktens operativa krav vid konfliktnivåer över grundberedskap avseende behov av att styra och leda försvarslogistikverksamheter vid insats. Detsamma gäller frågor om kombattantstatus, utbildning, utrustning m.m. Ur Sverigedemokraternas synpunkt måste det ses som anmärkningsvärt att man talar om att på detta sätt lägga ut militär verksamhet på entreprenad, vilket i praktiken blir effekten om Försvarsmakten ska upphandla logistik av civila aktörer.

Vidare är det vår mening att det inte är belagt att besparingseffekterna av utredningens förslag skulle kunna uppgå till över 700 miljoner kronor. Ekonomistyrningsverket har i sitt remissvar till utredningen framhållit just att reformens genomförande i sig kan vara förenat med stora kostnader samt att besparingar som räknas in genom reformer som denna erfarenhetsmässigt ofta överskattas.

Förslaget från FSU är en helhet och kan antingen bifallas eller avslås. Sverigedemokraterna säger nej till utredningens grundtankar. Sveriges försvarsindustrier och Försvarsmaktens stödresurser är precis som i andra länder fortsatt viktiga komponenter i säkerhets- och försvarspolitiken. Värt att notera är att de svenska försvarsmaterielsystemen internationellt sett har hållit hög kvalitet och är billiga.

Med anledning av ovanstående resonemang menar vi att riksdagens bör avslå föreliggande proposition.

Regeringen bör i stället låta utreda om besparingar kan göras genom att minska teknisk dubblering som kan finnas hos Försvarsmakten eller Försvarets materielverk när riktade materielbeställningar görs hos försvarsindustri i Sverige som själva har kompetensen.

Stockholm den 24 april 2012

 

Mikael Jansson (SD)

Annonser

3 Responses to “En effektivare försvarslogistik”

 1. John Gant Says:

  Det som SD borde ta tag i är OPS – offentlig privat samverkan. Det är fullständigt hål i huvudet att tro att ett privat företag med avkastningskrav kan utföra en tjänst billigare än vad FM gör med egen personal.

  OPS har tyvärr blivit ett politiskt modeord och det viktigaste i hela FM i dag är antalet rader i persstabens bemanningslakan. OPS möjliggör att det går att stryka rader och köpa in tjänster till en mycket högre kostnad.

  Konsulthysterin inom FM och FMV är tydligt exempel på hur perverst systemet är Jag har mer än en f.d. officerskollega som ena dagen varit i uniform för att nästa dag ikläda sig konsultrollen och lösa i princip samma uppgifter till dubbla eller tredubbla kostnaden.

  Visst är det kul för den enskilde med ett lönelyft på 50% men rent försvarsekonomiskt är det vansinne. För kostnaden av en konsult skulle FM förmodligen kunna anställa nästan två årsarbetskrafter och samtidigt hålla kvar kompetensen som betalats med åtskilliga miljoner i utbildningskostnader.


  • Jag instämmer i att just den delen (OPS) var ett av de svagaste argumenten i regeringens förslag. Om du har konkreta tips om missförhållanden så är du välkommen att höra av dig till mig/oss på riksdagen så ska vi se vad vi kan göra av det.

 2. AQ Says:

  Väl talat Jansson. Det glädjer mig att se SD presentera mer och mer konkreta synpunkter inom försvarspolitiken, vilken jag tidigare uppfattat som luddig. Om jag får önska skulle jag vilja se mer även i beskrivningen av ert parti där det fortfarande haltar enl. min mening

  Vill även stämma in i Gant som har bra synpunkter på möjliga besparingar. Ta bara hanteringen av helikoptertekniker som ett talande exempel på hur dyrt och samtidigt dåligt det kan bli.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: