Alliansfritt allierade -Del 2

22 augusti, 2012

Image

 

Nedan är fortsättning på föregående inlägg av Övlt Stellan Bojerud

Fram till 1959 var den officiella politiken att “Sverige bör ha förmågan att kunna ge och ta emot militärt stöd”. Därefter blev mantrat att förneka intresse av att ta emot hjälp även om landet blev angripet.

Den kommunistiska kuppen i Prag 1948 blev en väckarklocka och den förväntade efterkrigsnedrustningen blev genom 1948 års försvarsbeslut inställd. Försvaret bibehölls närmast på andra världskrigets höga nivå och doktrinen var strategisk defensiv syftande till att vinna tid för hjälpaktioner utifrån. Detta var den s k tidsvinnande strategin.

De konkreta åtgärder som vidtogs för att samverka med NATO skedde däremot i all hemlighet. Under krigsåren hade dansk och norsk underrättelsetjänst verkat med Stockholm som bas och efter 1945 bedrevs hemligt militärt samarbete mellan Danmark, Norge och Sverige. Den svenska samverkanspartnern var T-kontoret, föregångaren till IB. T-kontoret leddes av Fil.Dr. Thede Palm och en av hans medarbetare var majoren Helmut “Teddy” Ternberg, under krigsåren Sveriges kanske främste underrättelseagent.

Efter ockupationen av Danmark och Norge 1940 började socialdemokraterna att förbereda en svensk motståndsrörelse. Socialdemokratiska ombudsmän tilldelades pistoler och skjutövningar genomfördes på Krigsskolan Karlberg. En drivande kraft var ombudsmannen i Svenska Lantarbetarförbundet Gunnar Sträng.

Gunnar Sträng lät lantarbetarförbundet köpa en gård i Möklinta, Sala kommun, som skulle tjäna som “safe house” och dit känsliga dokument skulle evakueras om Sverige drogs in i kriget. 1945 blev Gunnar Sträng jordbruksminister.

Image

 

Gunnar Sträng hade en hemlig krigsuppgift. Om Sverige angreps skulle han bege sig till London och förbereda en exilregering för det fall Sverige skulle bli ockuperat. Marinchefen amiral Stig H:son Ericson skulle också snarast bege sig till London för att kunna vara överbefälhavare. Det fanns förberedda motståndsrörelser som organiserats av näringslivet och försvarsstaben.

I samband med örlogsbesök som brittiska fartyg gjorde i Sverige och svenska i Storbritannien utarbetades gemensamma krigsplaner. Kryssarna Tre Kronor och Göta Lejon förlades till västkusten liksom ett antal ubåtsjaktsfartyg. Baseringen var dels Göteborg och dels Gullmarsbasen vid Lysekil. Dessa fartyg skulle tillsammans med NATO skydda sjöförbindelserna mellan Storbritannien och Trondheim, som var införselhamn för truppförstärkningar och förnödenheter avsedda för såväl NATO som Sverige.

Image

 

Sedan kryssarna utrangerats utgjorde jagarna Uppland (bilden) och Öland jämte ubåtsjaktsfregatterna Visby och Sundsvallgrundstommen i den för NATO-samverkan öronmärkta sjöstyrkan.

Inom flygvapnet utbyggdes rullbanor och anpassades flygbaser för att kunna ta emot NATO-flyg. Dessa åtgärder fortsatte även efter det att den officiella försvarspolitiken som ovan nämnts ändrats 1959 till att “lägga locket på”.

Idag är 23 av EU:s 27 medlemsländer även med i NATO. Som förhoppningsvis framgått ovan har Sverige i realiteten varit med i NATO sedan starten 1949, men låtsats stå utanför. “Sverige är det enda NATO-landet som själv bekostar sitt försvar fullt ut”.

2 Responses to “Alliansfritt allierade -Del 2”


  1. […] försökt sätta sig in i saken att Sverige i praktiken hade ett nära samarbete med Atlantpakten under hela efterkrigstiden. Jag tror inte att det heller kommer som någon överraskning för […]


  2. […] försökt sätta sig in i saken att Sverige i praktiken hade ett nära samarbete med Atlantpakten under hela efterkrigstiden. Jag tror inte att det heller kommer som någon överraskning för […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: