Alliansfritt Allierade

21 augusti, 2012

Image

HMS Uppland var ett av fartygen som skulle skydda Englandskonvojerna.

Nedan är ytterligare ett inlägg av Övlt Stellan Bojerud

Det ”kalla kriget” mellan västmakterna och Sovjetunionen började genom kommunistkuppen i Prag i februari 1948. Detta föranledde brittiska regeringen att göra en slags styrkedemonstration i Östersjön. Som anledning valdes konung Gustaf V:s 90-årsdag den 16 juni 1948. Den tunga kryssaren HMS Devonshire sändes till Stockholm och dess besättning deltog i paraderna vid födelsedagsfirandet. Britterna ville på detta sätt markera sitt intresse för Östersjön och sin militära närvaro i Skandinavien.

Nästa steg dröjde till oktober 1949 då i största hemlighet marinchefen amiral Helge Strömbeck och brittiske marinattachén kommendör Wyatt Larken diskuterade förutsättningarna för samarbete i händelse av krig. Dessa diskussioner ledde i februari 1950 till planer på att vid krigsfara stationera brittiska samverkansofficerare i svenska marinstaben samt vid marindistriktsstaberna i Göteborg och Karlskrona.

Planeringen var av sekretesskäl muntlig och begränsad till en ytterst snäv krets, men överenskommelsen var att brittiska flottan skulle skydda svenska konvojer fram till gränsen mellan NATO:s Atlant- och Europakommandon och norskt territorialvatten. Där skulle svenska flottan ta över ansvaret.

I januari 1951 kom brittiske flygministern Henderson till Stockholm och sammanträffade med statsminister Tage Erlander och försvarsminister Allan Vougt (s). Svenskarna avböjde dock direkta regeringssamtal. Men i mars 1951 lämnade Vougt hemliga uppgifter om den svenska krigsplaneringen och organisationen, såsom ett underlag för fortsatt samverkan.

Det blev därefter militären som fick agera. I juni 1951 övade en brittisk sjöstyrka med bl a hangarfartyget HMS Indomitable i Östersjön och besökte Stockholm. Härvid sammanträdde svenske ÖB general Nils Swedlund och marinchefen amiral Helge Strömbeck med chefen för brittiska Home Fleet, amiralen Philip Vian ombord på hangarfartyget. Enighet förelåg om en framtida handlingslinje i händelse av krig, men Sverige avsåg tills vidare inte att gå med i NATO.

Den svenska försvarsledningens planering i händelse av krig var klar och uttalades öppet: ”En strategisk defensiv i syfte att vinna tid för hjälpinsatser utifrån”. Planer gjordes för en motståndsrörelse i händelse av en sovjetisk ockupation liksom för att vid behov bilda en exilregering i London.

Sverige hade i största hemlighet ingått en ”alliansfri allians” med NATO. Detta förhållande rådde fram till Sovjetunionens sammanbrott 1991.

Om detta visste svenska folket ingenting, utan trodde att Sverige var neutralt.

4 Responses to “Alliansfritt Allierade”


  1. Det är inte bara en lek med ord att påstå att Sverige faktiskt var neutralt men att ett fåtal ledande socialdemokrater, generaler och amiraler undergrävde nationens säkerhetspolitik genom rättsstridiga överenskommelser med främmande makt.


    • Ptja, ”alliansfria” var det väl vi var i strikt formell mening och inte neutrala. Man kan naturligtvis diskutera hur lämpligt det var att hålla ett sådant här samarbete hemligt för folket under så lång tid, men samtidigt tror jag nog att många hade ställt sig positiva till ett nordiskt försvarssamarbete.


  2. Det är alltid värt att påminna om detta för att debatten inte ska snedvridas. Väldigt passande också, jag filar just på ett inlägg om min egen högst personliga syn på den stora militäralliansen i väster.


  3. […] för alla som överhuvudtaget försökt sätta sig in i saken att Sverige i praktiken hade ett nära samarbete med Atlantpakten under hela efterkrigstiden. Jag tror inte att det heller kommer som någon […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: