Gotland skall försvaras!

4 juli, 2012

Image

För oss Sverigedemokrater är Försvaret av Sverige en av de viktigaste frågorna för ett tryggt och stabilt samhälle. År av nedskärningar har lämnat större delar av Sverige oförsvarat. Den som besitter Gotland besitter i princip Östersjön. Sedan försvarsbeslut 2004 saknar Gotland i princip försvar. Hemvärnet på ön har svårt att rekrytera samt att förmågan att bistå ön vid ett militärt angrepp är små, att ta tillbaks ön när den fallit är inte möjligt. Nedan här presenteras ett förslag av Sverigedemokraterna för ett första steg att visa att hela Sverige skall försvaras, även Gotland.

En grundförutsättning för att Sverige skall kunna folkrättsligt kunna göra anspråk på territoriell rätt till Gotland är att landet har militär kontroll över området. Gotlands betydelse ökar inte minst med hänsyn till den ryska gasledningen under Östersjön.

Försvaret av Gotland består i att 1.amfibieregementet i Berga söder om Stockholm svarar för Gotlandsgruppen, som disponerar lokaler inom förutvarande Gotlands regementes (P 18) område.  Stridskrafterna utgörs av Gotlands hemvärnsbataljon.

Gutarnas försvarsvilja är omvittnad och Gotlands hemvärn åtnjuter ett gott rykte. Hemvärnet har dock strukturella svårigheter. Den korta utbildningstiden innebär ojämn befälskvalitet och oförmåga att uppträda i större förband samt lösa samordnade stridsuppgifter utöver bevakning, försvar och eldöverfall. Att enbart förlita sig på hemvärnet är inte tillräckligt.

Sverigedemokraterna föreslår därför följande konkreta åtgärder, som kan ses som ett kostnadseffektivt minimiprogram:

1.      Militärkommando Gotland (MKG) med en i fredstid kaderorganiserad stab bör organiseras.  Av ekonomiska skäl bör staben endast bestå av ett fåtal yrkesbefäl, som vid behov kan förstärkas med krigsplacerade utbildade och övade reservofficerare.  Staben leder den militära verksamheten på Gotland, deltar i underrättelsearbete rörande Östersjön samt samverkar med kustbevakningen, polisen, kommunala myndigheter m m. Den kaderorganiserade staben bör omfatta ca 10-12 personer, varav en marinofficer och en flygofficer. Chefen bör vara brigadgeneral med en överste som stabschef och tillika ställföreträdare.

2.      Hemvärnet ombildas till Gotlands Territorialförsvar (GT) med utökad utbildningstid till 100 timmar per år. Genom intressanta uppgifter, bra utbildning och ekonomisk kompensation, ökas rekryteringen. Målsättningen bör vara minst två bataljoner samt ett fristående stridsvagnskompani. Utbildningen bör ledas av en grupp om fyra officerare och sex specialistofficerare, vilka svarar för krigsplanläggning, mobiliseringsförberedelser och utbildning samt är krigsplacerade vid förbanden. De som ej önskar åtaga sig utökad tjänst kvarstår med nuvarande hemvärnskontrakt och ges enklare krigsuppgifter, som svarar mot vederbörandes utbildning och erfarenhet.

3.      Ett stående förband benämnt Garnisonskompani Gotland (GG) organiseras. Detta är i fredstid sammanhållet, men utbildas och övas för att kunna bilda flera förband. Med personal ur GG och från GT organiseras vid mobilisering ett antal förband. Kompaniet bör bestå av ca 80 personer.

–          Ett stabskompani med bl a underrättelseorgan

–          Ett luftvärnsrobotkompani

–          Ett kustrobotkompani

–          Ett artillerikompani

–         Ett underhållskompani jämte fasta underhållsdepåer

–         En militärpolisgrupp

4.      Från fastlandet stationeras enligt ett rullande schema ett kompani för utbildning och övningar på Gotland och är samtidigt beredskapsförband.

5.      Förberedelser görs för att tillfälligt kunna basera sjö- och flygstridskrafter på Gotland. Fåröbasen bör därför bibehållas och bunkring säkerställas.

6.      Förslaget innebär att Gotland tillförs ca 100 arbetstillfällen för militärer samt ett tjugutal civilanställda. Gutar bör ges förtur till anställning i fall av likvärdiga meriter.

7.      Ett antal befattningar såsom vaktchefer, stabsassistenter och bilförare m fl besätts inte med ordinarie personal, utan med frivilligtjänstgörande ur Gotlands Territorialförsvar, som på detta sätt under en begränsad tid kan undvika arbetslöshet.

Av: Riksdagsledamot Mikael Jansson, och Överstelöjtnant Stellan Bojerud

Se länk till flygbladet:http://www.sd-gbg.se/temp_manuellt/Almedalen_flygblad.pdf

//Riksregaliet

Annonser

2 Responses to “Gotland skall försvaras!”

 1. Rickard HV soldat Halland Says:

  Hemvärnet övar idagsläget 4/8 dagar beroende på om man är Bevaknings eller insats soldat ovan detta kommer sedan ett antal frivilliga övningsdygn som varierar med engemang. Man får för detta en kontraktspremie som är 3500/7000 kr skattefritt plus detta har man även SGI ersättning.

  Hemvärnet är en tillräckligt bra plattform att starta från, öka kontraktstiden till 12/16 dagar och kontraktspremien till 10 500/14 000 kr för menig soldat. tillför nya förbandstyper inom HV, så som Luftvärn, militärpolis, mm.

  Tillför yrkes/reservofficerare och specialist officerare till Hemvärnsförbanden som leder och utbildar.

  • riksregaliet Says:

   Mycket intressant förslag. Att ge Hv lv förmåga vore nått, det har ju prövats förut med Rb 69. Samt öka förmågan att verka mot bepansrade mål.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: